Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације и докторског уметничког пројекта ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступни на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Јеремић МаринаГрађанско право (Стварно право)Престанак хипотеке 21.01.2023 - Дисертација
Извештај о оцени
Мидоровић СлободаГрађанскоправнаДелимична ништавост уговора 31.12.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Кукурузовић ДанијелаГрађанскоправна (Облигационо право)Уговор о закупу грађевинског земљишта 02.12.2022 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.