Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Галић МилошТеоријско правнаТеорија државне суверености у делу Слободана Јовановића 08.11.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Тодоровић АлександарМеђународно јавно правоНАЧЕЛО СУПСИДИЈАРНОСТИ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 04.08.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Ракић ГоранМеђународно приватно правоПоштен и правичан третман страног улагача као правни стандард у међународном инвестиционом праву 05.07.2019 - Дисертација
Извештај о оцени
Galetin MilenaМеђународноправнаМЕРОДАВНО ПРАВО У МЕЂУНАРОДНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ СПОРОВИМА 30.06.2019 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014