Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2019. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Радивојевић НенадПраво / Систем безбедностиЈавно-приватно партнерство у области јавне безбедности у развијеним земљама са посебним освртом на Републику Србију12.04.2019 - 12.05.2019
Вукадиновић ВладимирПривредноправнаНакнада штете као грађанскоправна санкција у праву конкуренције Европске уније20.03.2019 - 19.04.2019

Backup 2019