Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2017. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Вуковић НиколаПраво / Кривично правоПравна заблуда у кривичном праву03.11.2017 - 03.12.2017
Бикаревић ДаркоПраво / Систем безбедностиПритужбе грађана као облик контроле рада полиције12.09.2017 - 12.10.2017
Милић ИванПраво / Кривично правоИндивидуализација казне затвора – криминолошки, кривичноправни и пенолошки аспект29.05.2017 - 28.06.2017
Самарџић СтефанПраво / Кривично правоРехабилитација лица осуђених из политичких или идеолошких разлога и њене правне последице29.05.2017 - 28.06.2017
Младенов МаријанаМеђународноправнаПраво на одговарајућу животну средину као основно људско право28.04.2017 - 28.05.2017

Backup 2017