Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију или докторски уметнички пројекат доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су били на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањени су доступни на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Несторов НаташаМедицинаХемодинамска стабилност и квалитет опоравка болесника који се подвргавају лапароскопској операцији жучне кесе у анестезији ниског протока29.04.2022 - 29.05.2022Дисертација
Извештај о оцени
Спасић ИгорМедицинаСпецифичности хемостазног механизма код оболелих од SARS-CoV-2 вирусне инфекције29.04.2022 - 29.05.2022Дисертација
Извештај о оцени
Спировски МиленаMedicinaУтицај мултипараметријског магнетнорезонантног имиџинга на инцијалну евалуацију и даљи дијагностички и терапијски алгоритам код клинички суспектних лезија простате26.04.2022 - 26.05.2022Дисертација
Извештај о оцени
Бановић ПавлеМедицинаФактори ризика за инфестирање крпељима и оболевање од лајмске борелиозе у Јужнобачком округу и дијагностика у раној фази болести26.04.2022 - 26.05.2022Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.