Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију или докторски уметнички пројекат доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су били на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањени су доступни на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Mandić VladimirГрађевинско инжењерствоХидролошко-хидраулички модел за процену ризика преливања воде преко саобраћајнице у профилима путних пропуста на бујичним сливовима19.05.2022 - 18.06.2022Дисертација
Извештај о оцени
Batinić BranislavElektrotehničko i računarsko inženjerstvoРазвој рефлексионе оптоелектронске методе за одређивање колориметријских вредности боје штампаних узорака11.05.2022 - 10.06.2022Дисертација
Извештај о оцени
Janković ZoranЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоАдаптивни модел прогнозе временских серија у паметним инфраструктурним мрежама04.05.2022 - 03.06.2022Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.