Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације и докторског уметничког пројекта ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти кojи су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступни на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Roklicer RobertoFizičko vaspitanje i sportEfekti akutne redukcije telesne mase na motoričke sposobnosti i biohemijske markere mišićnih funkcija 22.10.2022 - Дисертација
Извештај о оцени
Marković LidijaДруштвено хуманистичке науке. Физичко васпитање и спорт.Еколошки приступ разумевању понашања повезаних са енергетским балансом код деце млађег школског узраста 12.11.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Radulović NikolaDruštveno-humanističke nauke,Fizičko vaspitanje i sportModel za povećanje eksplozivne snage donjih ekstremiteta kod adolescenata 27.06.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Đinić IvanFizičko vaspitanje i sportPreventivni programi i njihovo profilaktičko dejstvo kod sprinterskog trčanja 26.06.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Sinđić MarijanaДруштвено-хуманистичке науке, Физичко васпитање и спортЕфекти интегрисаног неуромишићног вежбања у настави физичког васпитања 26.06.2021 - Дисертација
Извештај о оцени
Perić IvanFizičko vaspitanje i sportKonstrukcija i validacija testova reaktivne i pred-planirane agilnosti za kliničku populaciju 12.05.2021 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.