Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Roklicer RobertoFizičko vaspitanje i sportEFEKTI AKUTNE REDUKCIJE TELESNE MASE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I BIOHEMIJSKE MARKERE MIŠIĆNIH FUNKCIJA22.09.2022 - 22.10.2022Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.