Претраживање докторских дисертација и докторских уметничких пројеката одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације и докторски уметнички пројекти
стављени на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна или уметничка областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Todorović NikolaNauke u sportu i fizičkom vaspitanjuEfekti suplementacije molekularnim vodonikom na cirkadijalni ritam i inflamaciju nakon fizičke aktivnosti kod fizički aktivnih muškaraca i žena18.06.2024 - 18.07.2024Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.