Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2017. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Манић Матић ВањаФилолошке науке, РоманистикаÉléments de civilisation francophone dans l’enseignement du FLE (Elementi frankofone civilizacije u nastavi francuskog kao stranog jezika)24.04.2017 - 24.05.2017
Дармановић КатицаСрпска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевностиТипологија и функција женских ликова у епским песмама Вукове збирке06.02.2017 - 08.03.2017
Игњатовић ИванаПсихологијаВезе психолошке флексибилности са егзекутивним функцијама и особинама личности: поређење особа са мултиплом склерозом и хроничним болом25.01.2017 - 24.02.2017

Backup 2017