Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2016. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Алишић ЖељкаФилозофијаPlatonov pojam Erosa08.07.2016 - 07.08.2016
Дамњановић ЖанаНаука о књижевностиKnjiževno-kulturološki koncept lika žene upostkolonijalnoj književnosti08.07.2016 - 07.08.2016
Гак ДраганаМетодика наставе енглеског језикаIzrada kursa poslovnog engleskog jezika sa ciljem razvoja pragmatičke kompetencije značajne zaunapređenje poslovne komunikacije08.07.2016 - 07.08.2016
Јованчевић ДејанФилозофске наукеHegelov i Aristotelov pojam filozofije o praktičkom20.06.2016 - 20.07.2016
Станкић МиланкаСрпска књижевнсотПримена корелацијско-интеграцијског система у средњошколској настави српског језика и књижевности (у функцији побољшања постигнућа ученика на крају школске године)20.06.2016 - 20.07.2016
Пивнички ЈасминаНаука о књижевностиЛирске народне песме у школским програмима20.06.2016 - 20.07.2016
Марковић БранкицаЛингвистикаВиноградарска терминологија Војводине20.06.2016 - 20.07.2016
Ракић КармелаЛингвистикаЛексиколошки и лексикографски статус актуелних позајмљеница у српском језику20.06.2016 - 20.07.2016
Радаковић СтрахињаИсторијаАнтичка прошлост у Србији у уџбеницима историје између два светска рата20.06.2016 - 20.07.2016
Ковачевић ДаркоЛингвистикаKontrastivna analiza žanra u tekstovima o klasičnoj muzici na engleskom i srpskom jeziku20.06.2016 - 20.07.2016
Илић СлађанаНаука о књижевностиТипови фантастике у прози Радована Белог Марковића20.06.2016 - 20.07.2016
Булатовић БорисСрпска књижевностИдеолошки аспекти у критичком и књижевноисторијском сагледавању српске књижевности у 20. веку20.06.2016 - 20.07.2016
Кирда Болхорвес ВладимирTeorija književnostiUtopija u delu Herberta Džordža Velsa i Gabrijela Kosteljnika20.06.2016 - 20.07.2016
Перуновић РужаНаука о књижевностиЈеврејски архетип у прози Александра Тишме (романи Књига о Бламу и Употреба човека)20.06.2016 - 20.07.2016
Балаж Арт ВалеријаФолклористика и историја културеА BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁSIRODALMI VETÜLETEI 1947–1952 KÖZÖTT(КЊИЖЕВНОСТ У МАЂАРСКОЈ ШТАМПИ ИИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У БАЧКОЈ УПЕРИОДУ 1947–1952 ГОДИНЕ)20.06.2016 - 20.07.2016
Кнежевић ИванаНаука о књижевностиХришћанско и паганско у делу Растка Петровића20.05.2016 - 19.06.2016
Петровић ЗдравкоСрпска књижевностСинтетизам Растка Петровића у контексту српске критичке мисли (1921-1961)20.05.2016 - 19.06.2016
Савић БиљанаФилологијаРечник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.)20.05.2016 - 19.06.2016
Тирова ЗузанаСловакистикаSlovensko-srbský bilingvizmus vo Vojvodine (Slovačko-srpska dvojezičnost u Vojvodini)20.05.2016 - 19.06.2016
Феј Лукић ЈеленаНаука о књижевностиEsejistika Josifa Brodskog20.05.2016 - 19.06.2016
Седер РужицаФилолошке наукеIzražavanje koncesivnosti u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku20.05.2016 - 19.06.2016
Симовић ВеснаФилолошке наукеТеличност као дистинктивно обележје аспектуалног значења у француском и српском језику20.05.2016 - 19.06.2016
Вилић ИванаФилолошке наукеТеличност као дистинктивно обележје аспектуалног значења у француском и српском језику20.05.2016 - 19.06.2016
Мирилов РужицаЛингвистикаКулинарска терминологија Војводине20.05.2016 - 19.06.2016
Марчета ЈованаЛексикологијаКулинарска терминологија у француској,италијанској и српској фразеологији20.05.2016 - 19.06.2016
Попадић БојанаПсихологијаOdnos ranog iskustva i psihološke separacije–individuacije kod adolescenata20.05.2016 - 19.06.2016
Маричић СофијаПедагогијаСамовредновање као детерминанта квалитета педагошког рада школе20.05.2016 - 19.06.2016
Петковић ГорданаИсторијаЗнамените личности породице Ћирић из Сремскух Карловаца20.05.2016 - 19.06.2016
Поповић БраниславИсторијаТериторијалне претензије социјалистичке Југославије (1943-1955): пројекти, захтеви, импликације и решења20.05.2016 - 19.06.2016
Чемере ЗолтанИсторијаУтврђења и фортификације на тлу Баната од 10. до 16. века20.05.2016 - 19.06.2016
Јерковић ЈеленаЛингвистикаAnaliza potreba kao kljuĉni aspekt u procesu izrade kursa engleskog jezika za oblast tehnološke i inženjerske struke20.05.2016 - 19.06.2016
Трипковић АнаЛингвистикаУпоредна анализа колаборативног и самосталног писменог изражавања уосновношколској настави енглеског језика20.05.2016 - 19.06.2016
Климента ЕдитаЛингвистикаUticaj britanskih humorističkih serija na izgovor engleskog jezika kod učenika osnovne škole20.05.2016 - 19.06.2016
Дамјановски НелаЛингвистикаSerbliš kao hibridni jezik među srpskom dijasporom u Kanadi: svojstva i upotreba20.05.2016 - 19.06.2016
Лалић-Крстин ГорданаЛингвистикаMorfemizacija krnjih leksičkih osnova u engleskom jeziku:leksikološki i leksikografski aspekti20.05.2016 - 19.06.2016
Хоџић Јејна АмраЛингвистикаUticaj verbalno-vizuelnog materijala na usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika20.05.2016 - 19.06.2016
Максимовић СветланаЛингвистикаKomparativna analiza nastave engleskog kao stranog jezika u osnovnim školama u Japanu i Srbiji20.05.2016 - 19.06.2016
Мишкељин ИванаТеоријаска лингвистика(Tematizacija i leva dislokacija u engleskom i srpskom jeziku)20.05.2016 - 19.06.2016
Батић Очовај СањаПсихологијаPsihоlоškе dеtеrminаntе еkоnоmskе еmigrаciје visоkооbrаzоvаnih оsоbа iz Rеpublikе Srbiје20.05.2016 - 19.06.2016
Ристић БиљанаРоманистикаФранцуска књижевност у српским књижевним новинама и часописима до 1941. године20.05.2016 - 19.06.2016
Вуковић ДушанПсихологијаZnačaj crta ličnosti i strukture radne motivacije za nivo zadovoljstva karijerom20.05.2016 - 19.06.2016
Милићевић НаташаЕнглески језик и лингвистикаSintaksa,dopunskenominalneklauze,paralelnospajanje20.05.2016 - 19.06.2016
Rackov GordanaPedagogijaPrimena računara u nastavi nižih razreda osnovne škole05.05.2016 - 04.06.2016
Филиповић БраниславСоциологијаSociokulturni aspekti amaterske pornografije na internetu25.04.2016 - 25.05.2016
Бјељац МаријаСрпска и јужнословенскa књижевност са теоријом књижевностиДрамска и луткарска активност у наставној и ваннаставној пракси Српског језика и књижевности у основној школи25.04.2016 - 25.05.2016
Јовановић СузанаСрпска књижевностИновације у настави на примерима песника модерне у српској књижевности с почетка двадесетог века25.04.2016 - 25.05.2016
Бедов ДраганаСрпска књижевностМисао Николаја Тимченка о српској књижевности 20. века25.04.2016 - 25.05.2016
Богишић ВлахоИсторија књижевностMiroslav Krleža u srpskoj književnosti – Problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi XX stoljeća25.04.2016 - 25.05.2016
Симић ЗоранСрпски језик и лингвистикаСинтакса падежа у романијским говорима Старог Влаха: метафоризација простора25.04.2016 - 25.05.2016
Зорић МиленаСрпски језик и лингвистикаСЛАВЕНИЗМИ И КЊИШКЕ РЕЧИ У ДРАМСКИМ ДЕЛИМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА – ТРАГЕДИЈЕ И РАНЕ КОМЕДИЈЕ25.04.2016 - 25.05.2016
Крстић МајаРусистикаЛексички крњи глаголи и њихова употреба у савременом руском и српском језику25.04.2016 - 25.05.2016
Поповић ДраганаРуска лингвистикаПредикати перцепције у руском и српском језику25.04.2016 - 25.05.2016
Поповић НаташаФилолошке наукеИзражавање каузалности у француском и српскомјезику25.04.2016 - 25.05.2016
Бодрожа БојанаПсихологијаDeterminante iluzija samopoboljšanja u situaciji doživljenog neuspeha25.04.2016 - 25.05.2016
Ракић Бајић ГоранаПсихологијаPsihološko blagostanje: provera realnostikonstrukta u okviru multidimenzionog modela Carol Ryff25.04.2016 - 25.05.2016
Качарић НинославПедагогијаДопринос верске наставе моралности младих25.04.2016 - 25.05.2016
Цвијановић НаташаПедагогијаПредшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце25.04.2016 - 25.05.2016
Кромбхолц ВикторијаАнглистикаMetafore tela i prostora u romanima Sare Voters25.04.2016 - 25.05.2016
Вотлс ИсидораАнглистикаVisoke kognitivne funkcije u nastavi lingvistiĉkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja25.04.2016 - 25.05.2016
Комароми БојанаЛингвистикаSinestezijska metafora u pridevima u engleskom i srpskom jeziku:kognitivnolingvistički pristup25.04.2016 - 25.05.2016
Милићев ТатјанаЛингвистикаSintaksička i informacijsko-strukturalna obeležja glagolske fraze u staroengleskom25.04.2016 - 25.05.2016
Вучковић АнкицаСрпска књижевностСрпски роман за децу на почетку 21. века у светлу књижевних награда (2001-2010)25.04.2016 - 25.05.2016
Димић ЖаркоИсторијаЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ У РЕВОЛУЦИЈИ И РАТУ 1848–1849.21.03.2016 - 20.04.2016
Мак ФеренцИсторија мађарске књижевности са компаратистикомA magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén21.03.2016 - 20.04.2016
Панков МилошLingvistikaDiskurs analiza medijskog izveštavanja olokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od1991. do 1995. godine21.03.2016 - 20.04.2016
Плавшић МајаСрпска књижевностКњижевна дисперзија Борислава Михајловића Михиза21.03.2016 - 20.04.2016
Тир Борља МаријаЛингвистикаАнализа дискурса разговора у суду: судија – (оп)тужени21.03.2016 - 20.04.2016
Видаковић МирнаЛингвистикаNov model stručnog usavršavanja profesora poslovnog engleskog jezika u Srbiji: teorijski, metodološki i praktični aspekti21.03.2016 - 20.04.2016
Бабић БиљанаСрпски језик и лингвистикаUnutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog21.03.2016 - 20.04.2016
Матановић ЈеленаПсихологијаЗначај демографских и психолошких одлика за реално инамеравано понашање потрошача21.03.2016 - 20.04.2016
Ајџановић НаташаРусистикаСистем наставе руског језика на нижем основношколском узрасту у српској говорној и социокултурној средини21.03.2016 - 20.04.2016
Милашиновић СветланаSrpska književnost i jugoslovenske književnosti sa teorijom književnostiРоманескни јунак српске модерне између индивидуализма и патријархалности21.03.2016 - 20.04.2016
Малешевић ДраганаПедагогијаПедагошки ефекти Програма „Корак по корак“ у основним школама уРепублици Србији21.03.2016 - 20.04.2016
Savić VeraAnglistika, Nauka o jezikuREADING DIFFICULTIES IN ENGLISHAS A FOREIGN LANGUAGE (Teškoće u čitanju na engleskom kao stranom jeziku)21.03.2016 - 20.04.2016
Јововић ВасиљИсторијаСредњовјековне историјске теме у периодици Црне Горе од 1835. до 1941. године17.02.2016 - 18.03.2016
Цветковић ВладимирСоциологијаEkonomska kultura u Srbiji: kulturni obrasci,institucije i legitimizacijski mehanizmi12.02.2016 - 13.03.2016
Димитријевић ИванНаука о српском језикуВербализација концепта части и поштења у српском језику12.02.2016 - 13.03.2016

Backup 2016