Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности

ВАЖНО: Примедбе на докторску дисертацију доставити у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1. Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.

Докторске дисертације kojе су биле на јавном увиду 30 дана, а нису још одбрањене су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периодуДокумента за преузимање
Tatalović NikolaFilozofijaAristotelova prva filozofija između ontologije i teologije08.02.2018 - 10.03.2018Дисертација
Извештај о оцени
Vlaški StankoFilozofijaHegelova kritika romantiĉarskog poimanja religije07.02.2018 - 09.03.2018Дисертација
Извештај о оцени
Radonjić RadmilaKontrastivna lingvistikaEngleski modali u pravnim dokumentima Evropske unije i njihovi srpski ekvivalenti05.02.2018 - 07.03.2018Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014