KNR
Р. бр.Име и презимеЗвањеОрганизацијаКартон
1.Abramović Biljana; Абрамовић Биљана; Abramovic Biljana; Abramović B. F.; Abramović, B. F.; Abramović Biljana F.Redovni profesorPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
2.Ačanski JelenaNaučni - saradnikPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
3.Ačanski Marijana; Ачански Маријана; Acanski MarijanaRedovni profesorTehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu
4.Adamov Jasna; Адамов ЈаснаRedovni profesorPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
5.Agbaba Jasmina; Агбаба ЈасминаRedovni profesorPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
6.Ajduković (Daljev) Jovana; Ајдуковић (Даљев) Јована; Ajdukovic (Daljev) Jovana; Daljev Jovana; Даљев Јована; Ajduković JovanaVanredni profesorPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
7.Aleksić Jelena; Алексић Јелена; Aleksic JelenaRedovni profesorPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
8.Aleksić-Sabo Verica; Aleksic Verica; Aleksić Sabo Verica; Aleksić VericaAsistent sa doktoratomPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
9.Anačkov Goran; Аначков Горан; Anackov Goran; Anachkov G.Redovni profesorPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
10.Andrić Andrijana; Андрић Андријана; Andric AndrijanaNaučni - saradnikPrirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
«««««««12345678910»»»»»»»