Tehnološki fakultet Novi SadTehnološki fakultet prednjači u formiranju digitalne biblioteka doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Novom Sadu. Izvršena je provera svih podataka o doktorskim disertacijama. U toku je digitalizacija svih doktorskih disertacija koje ne postoje u elektronskoj formi.
Formiranje institucionalnog repozitorijuma publikovanih naučno istraživačkih rezultata započet je u aprilu 2014. godine.