Докторске дисертације
на јавном увиду до одбране

Након одбране, електронска верзија докторске дисертације ће бити доступна преко Дигиталне библиотеке дисертација Универзитета у Новом Саду, на адреси: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf.

Докторске дисертације kojе су на јавном увиду у периоду од 30 дана су доступне на овом линку.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности до одбранеДокумента за преузимање
Милић ИванПравоИндивидуализација казне затвора – криминолошки, кривичноправни и пенолошки аспект 28.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Самарџић СтефанПравоРехабилитација лица осуђених из политичких или идеолошких разлога и њене правне последице 28.06.2017 - Дисертација
Извештај о оцени
Младенов МаријанаМеђународноправнаПраво на одговарајућу животну средину као основно људско право 28.05.2017 - Дисертација
Извештај о оцени

Штампана верзија докторске дисертације доступна је у нашој библиотеци.
АРХИВА
Попис докторских дисертација које су биле на јавном увиду године:
2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014