Digitalna biblioteka doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Novom SaduOsnovni motiv za proširenje CRIS UNS sistema sa digitalnom bibliotekom teza i disertacija je povećanje međunarodne dostupnosti teza i disertacija istraživača sa Univerziteta u Novom Sadu, koja se postiže:


Odlukom Senata Univerziteta u Novom Sadu ovaj javni servis digitalne biblioteka dostupan je od 2013. godine.
Razmena podataka po AOI-PMH protokolu ostvaruje se sa portalima doiSerbiaPhD (www.doiserbia.nb.rs/phd/) i DART-Europe (www.dart-europe.eu).