Departman za matematiku i informatiku u Novom SaduDepartmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (DMI) je najaktivniji u korišćenju sistema CRIS UNS.
Komisije za vrednovanje publikovanih rezultata istraživača sa DMI je definisala pravila za vrednovanje publikovanih radova u časopisima na osnovu kojih se radovima pridružuju odgovarajuća naučna kategorija.
Komisija određuje kategorije i svih ostalih naučnih radova (Monografije, Poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima, Zbornici naučnih skupova, Tehnička i razvojna rešenja, Patenti).
Na osnovu ovog vrednovanja generiše se javni institucionalni Karton naučih radnika DMI.